• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

    5
    5

Imprmasyon ng lugar

United Pharmacies Group has been serving its customers in more than 230 pharmacies around the Kingdom for more than 20 years

Oras

Karaniwang oras 2
Bukas: 24 Hours
Sirado: 00

Presyo

rating sa presyo 2.5

Services

  • Auto park


  • Street parking


  • Credit cards


  • Toilet


  • Groups Welcome


  • Delivery